Loading...

Site dilini değiştirme

26 Aralık 2012 Çarşamba

HücreHÜCRE NEDİR?

Canlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı birimine Hücre denir.

Organeller
RİBOZOM: 

Ribozom organeli virüsler hariç tüm canlı hücrelerde bulunur.

  • Hücrenin protein ihtiyacını karşılar.

  • Protein sentezi sırasında hücre enerji harcar.

Prokaryot ve Ökaryot HücrelerBütün canlılar hücrelerden oluşmuştur.

Bitki ve hayvan hücreleri sitoplazma, hücre zarı ve çekirdekten oluşur.

Hücreler prokaryot ve ökaryot olarak ikiye ayrılır.